Tagzdrowie

Zdrowie w IT

Z

Praca w IT kojarzy nam się z wysokimi zarobkami, owocowymi czwartkami i wygodnym życiem.
Nie można jednak zapomnieć o rzeczy najważniejszej – naszym zdrowiu. 😉